חינוך

חומרים על אידיאולוגיה

אנו מציעים ייעוץ פדגוגי וחומרים חינוכיים ברמה הבינלאומית, אזורית ומקומית, על מנת לתרום בפיתוח כל אחת מן הפלטפורמות החינוכיות שלנו ברחבי העולם.

המעשה החינוכי שלנו נשען על תהליכים המעודדים מעשה, חוויה, מורטוריום, הלמידה, הסקרנות, הזכות להטיל ספק, האחריות, המחויבות, הביקורת והחשיבה האישית והקבוצתית.

דרכנו

דרכנו, הוא מסמך היסוד החינוכי-אידיאולוגי שמאפשר לנו לעשות, לחיות, ללמוד ולחלום.

Blog Deoteinu
בלוג- "דעותינו"

קהילת שיח אידיאולוגי וחינוכי

חומר הדרכתי​

אנו שואפים להעניק לחברינו חינוך בונה, בדגש לכבוד האדם, חופש הבחירה, המורשת הפלורליסטית, עבודת צוות, והדו שיח בין חניך למחנך כמתודולוגיה בסיסית ויסודית כדי לאפשר לנתח בצורה מעמיקה ורצינית את המציאות בה הם נמצאים.

ספריה

חומרים ומגזינים עם תכנים חינוכיים

בלוג -"דעותינו"

israel ELECTIONS

דילוג לתוכן